• tha
  • eng
  • ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

07
พ.ค.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1 & Admission 2)
30
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระบบรับตรง (รอบที่ ๑)
29
เม.ย.
มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ช่วยเหลือนักศึกษา สู้วิกฤต COVID-19
28
เม.ย.
ประกาศ มทร.อีสาน วข.สร.เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)ระดับป.ตรีประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 TCAS (Quota)
28
เม.ย.
ประกาศเลื่อนพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
27
เม.ย.
ระบบจัดส่งใบแสดงผลการศึกษาออนไลน์
21
เม.ย.
กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
30
มี.ค.
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
24
มี.ค.
แจ้งให้นักศึกษาที่จะเข้ารับใบประกาศนียบัตร ตรวจสอบรายชื่อ แถวที่นั่ง เลขที่นั่ง
19
มี.ค.
ราชมงคลสุรินทร์ ต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทาน
19
มี.ค.
โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564
16
มี.ค.
จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 64 ครั้งที่ 22
11
มี.ค.
Open House
02
มี.ค.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ : รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio)
18
ก.พ.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ อบที่ ๑ TCAS (Portfolio)
11
ก.พ.
บัณฑิตทุกคนจะต้องกรอกข้อมูลภาวะมีงานทำ
10
ก.พ.
ปฏิทินการศึกษา ปี 2564
08
ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ :
05
ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี หลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่องระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
30
ธ.ค.
ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส.
27
ธ.ค.
ประกาศมาตรการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานบุคคลากร อันเนื่องมาจากสถานณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIBVID -19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 1
09
ธ.ค.
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม 5 ธันวาคม
09
ธ.ค.
กิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา
03
ธ.ค.
รายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
01
ธ.ค.
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
01
ธ.ค.
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
16
พ.ย.
ประมวลภาพกิจกรรม Run For Care at Surin 2020 อัลบั้มที่ 1
16
พ.ย.
ประมวลภาพกิจกรรม Run For Care at Surin 2020 อัลบั้มที่ 2
29
ต.ค.
การอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
23
ต.ค.
ลงพื้นที่ส่งมอบถุงยังชีพ เวชภัณฑ์ ยารักษาโรค เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอปักธงชัย และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
15
ต.ค.
งดการเรียนการสอน
14
ต.ค.
กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล "ปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"
21
ส.ค.
ผลการพิจารณานักศึกษายื่นคำร้องไม่ขอเข้าพักในหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
17
ส.ค.
ประกาศนักศึกษาผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2562
13
ส.ค.
พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๙ รูป วันแม่
13
ส.ค.
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
13
ส.ค.
ราชมงคลสุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป
31
ก.ค.
พิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรเสริมทักษะด้านช่าง เสริมอาชีพให้ผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจพระดำริ
24
ก.ค.
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
24
ก.ค.
กิจกรรมจิตอาสาฯ เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
23
ก.ค.
งดการเรียนการสอน
20
ก.ค.
จิตอาสา เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พัฒนาตลาดน้ำราชมงคล
13
ก.ค.
คําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID -19 )
29
มิ.ย.
คู่มือนักศึกษา 2563
11
มิ.ย.
ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับปรับปรุง
06
มิ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ TCAS รอบ4 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
02
มิ.ย.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ4
21
พ.ค.
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
15
พ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ TCAS รอบ3 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
14
พ.ค.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ3
07
พ.ค.
ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
28
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียน ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ TCAS รอบ ๒
21
เม.ย.
หยุดการเรียนการสอน การปฎิบัติงานทุกพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )
20
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระบบ TCAS 63
15
เม.ย.
ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
09
เม.ย.
หยุดการเรียนการสอน การปฎิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 9
04
เม.ย.
มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8
03
เม.ย.
มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7
30
มี.ค.
หยุดการเรียนการสอน การปฎิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 5
30
มี.ค.
หยุดการเรียนการสอน การปฎิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 6
24
มี.ค.
ประกาศกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ : รอบที่ ๒ TCAS (QUOTA)
23
มี.ค.
มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 4
21
มี.ค.
มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 3
20
มี.ค.
มาตรการในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ฉบับที่ 2
05
มี.ค.
ยกเลิกการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร. ประจำปีการศึกษา 2562
05
ก.พ.
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
05
ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียน ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
04
ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
17
ม.ค.
ถอนชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
14
ม.ค.
ประกาศการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้ง ที่ 2 และตารางสอบวัดความรู้
25
ธ.ค.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio)
23
ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์...รับสมัคร ประธานสภานักศึกษา และนายกองค์การนักศึกษา
18
ธ.ค.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
12
ธ.ค.
กิจกรรมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครอัลบั้มกิจกรรมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
10
ธ.ค.
ฟุตซอลชาย/หญิง ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37
09
ธ.ค.
พิธีเปิดราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาเขตสกลนคร
04
ธ.ค.
กำหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
19
พ.ย.
ขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒
11
พ.ย.
งาน อนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
07
พ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒
18
ต.ค.
มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ นำนักศึกษาจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
15
ต.ค.
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจโครงการแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562
15
ต.ค.
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561
13
ต.ค.
ปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/62
05
ต.ค.
การแข่งขันกีฬาโกดกงเกมส์ 2019
04
ต.ค.
มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ วัฒนคุณาธร
01
ต.ค.
โครงการสัมมนาบริการวิชาการ ร้อยเรื่อง เมืองสุรินทร์ บทบาทมหาวิทยาลัยเเละนวัตกรรมบริการวิชาการสู่การเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน
30
ก.ย.
พิธีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562
24
ก.ย.
งดการเรียนการสอนในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562
16
ก.ย.
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
10
ก.ย.
ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก
23
ส.ค.
การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1
21
ส.ค.
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
13
ส.ค.
ทำบุญตักบาตร 12 สิงหา
13
ส.ค.
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ปล่อยสัตว์น้ำ
08
ส.ค.
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2562
31
ก.ค.
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ํา คู คลอง แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๒
28
ก.ค.
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
28
ก.ค.
พิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
20
ก.ค.
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต และ พิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562
19
ก.ค.
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
18
ก.ค.
มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง พ.ศ. 2562
11
ก.ค.
มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ งดการเรียนการสอน วันที่ 13 - 14 กรกฏาคม 2562
11
ก.ค.
ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปีการศึกษา 2562
26
มิ.ย.
มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดบูทนิทรรศการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์
21
มิ.ย.
โครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
07
มิ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
29
พ.ค.
ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๓(รับตรงร่วมกัน)
21
พ.ค.
วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
13
พ.ค.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (TCAS) รอบที่ ๓ รอบรับตรงร่วมกัน
02
พ.ค.
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเปิดตลาดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยอารยธรรมขอมอีสานใต้
30
เม.ย.
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ม.6) TCAS รอบ 2 QUOTA
19
เม.ย.
ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : รอบที่ ๒ TCAS (QUOTA
19
เม.ย.
โครงการประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2562
06
เม.ย.
รายชื่อสอบสัมภาษณ์ TCAS.
21
มี.ค.
เรื่องพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
21
มี.ค.
ประกาศเรื่อง การเลื่อนปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
19
มี.ค.
พีธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
18
มี.ค.
ภาพการแข่งขัน RUN FOR CARE @ SURIN 2019 อัลบัมภาพ 1
18
มี.ค.
ภาพการแข่งขัน RUN FOR CARE @ SURIN 2019 อัลบัมภาพ 2
18
มี.ค.
ภาพการแข่งขัน RUN FOR CARE @ SURIN 2019 อัลบัมภาพ 3
18
มี.ค.
ภาพการแข่งขัน RUN FOR CARE @ SURIN 2019 อัลบัมภาพ 4
22
ก.พ.
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
14
ก.พ.
ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสิทธิพิเศษ ปี2562
08
ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ
06
ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๑ PORTFOLIO
14
ม.ค.
ถอนชื่อออกจากงานทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
28
ธ.ค.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio)
19
ธ.ค.
ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์
26
พ.ย.
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
28
ส.ค.
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32
15
มิ.ย.
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี และระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
12
มิ.ย.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (TCAS) รอบ 3 ?รอบรับตรงร่วมกัน
12
มิ.ย.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (TCAS) รอบ 4 การรับตรง
08
มิ.ย.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 3 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ?รอบรับตรงร่วมกัน
04
มิ.ย.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 การรับตรง
30
พ.ค.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๓ ระดับปริญญาตรี (ผู้มีสิทธิ์ Clearinghouse รอบที่ ๓)
11
พ.ค.
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๒
08
พ.ค.
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ?รอบรับตรงร่วมกัน
24
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (TCAS) รอบที่ 2 การรับสมัครโควต้าแบบเขตพื้นที่
20
เม.ย.
ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2560
19
เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 2
03
เม.ย.
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๒
30
มี.ค.
รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
02
มี.ค.
รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรง
27
ก.พ.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO ๑/๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
27
ก.พ.
ประกาศถรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
13
ก.พ.
ตารางสอบและคู่มือวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
09
ก.พ.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
08
ม.ค.
ประกาศถอนรายชื่อนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
04
ม.ค.
ประกาศรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๑
14
ธ.ค.
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๑
29
พ.ย.
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560
24
พ.ย.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
17
พ.ย.
ประกาศการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
27
ต.ค.
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560
21
ก.ย.
ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร
18
ก.ย.
งานมหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์
15
ก.ย.
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
13
ก.ย.
การแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560
24
ส.ค.
ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2560
16
ส.ค.
โครงการ การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Knowledge Management for Good Practices)
16
ส.ค.
ปลูกวันแม่ เพื่อถวายพ่อ
02
ส.ค.
ผลรางวัลการประกวดพานไหว้ครู รำลึกบูรพจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
02
ส.ค.
วางพวงมาลา พิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์
02
ส.ค.
พิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
02
ส.ค.
นักศึกษาร่วมผสมดินเพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ปลูกวันแม่...เพื่อถวายพ่อ
02
ส.ค.
บรรจุดินใส่ถุงเพาะกล้าดาวเรือง 1 สิงหาคม 2560
26
ก.ค.
กิจกรรม 18,999 ดอกไม้จันทร์ ส่งเสร็จสู่สวรรคาลัย ของวันที่ 26 กรกฏาคม 2560
26
ก.ค.
การประกวด RMUTI SURIN FRESHY NIGHT 2017
21
ก.ค.
18,999 ดอกไม้จันทร์ ส่งเสร็จสู่สวรรคาลัย วันที่ 20 กรกฏาคม 2560
21
ก.ค.
ประเพณีเชียร์กลาง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
21
ก.ค.
18,999 ดอกไม้จันทร์ ส่งเสร็จสู่สวรรคาลัย วันที่ 21 กรกฏาคม 2560
21
ก.ค.
กิจกรรมทำดี บริจาคโลหิต น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
21
ก.ค.
โครงการทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม
17
ก.ค.
กิจกรรม 18,999 ดอกไม้จันทน์ ส่งเสด็จสวรรคาลัย
13
ก.ค.
ผลการพิจารณาการยื่นคำร้องไม่ขอเข้าพักในหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
28
มิ.ย.
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
28
มิ.ย.
ภาพบรรยากาศกิจกรรมประชุมเชียร์รับน้องอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ หอพักนักศึกษา เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์รับน้องอย่างสร้างสรรค์ มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,200 คน
21
มิ.ย.
นักศึกษารหัส 60 สามารถตรวจสอบและแก้ไขประวัติทะเบียนนักศึกษา
21
มิ.ย.
ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
21
มิ.ย.
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
21
มิ.ย.
โครงการเสริมสร้างจริยธรรม และวินัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
12
มิ.ย.
การประชุมแนวทางการจัดกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
30
พ.ค.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาองค์กรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
19
พ.ค.
ประกาศจัดการเรียนการสอนชดเชย
09
พ.ค.
ประกาศใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
09
พ.ค.
ประกาศใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
02
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 13
02
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 14
02
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 15
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 1
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 2
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 3
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 4
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 5
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 6
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 8
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 9
01
พ.ค.
กิจกรรมเดินวิ่ง 1st RUN FOR CARE @ SURIN 2017 อัลบั้มที่ 10