• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ผลการพิจารณานักศึกษายื่นคำร้องไม่ขอเข้าพักในหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

2020-08-21

เรื่อง ผลการพิจารณานักศึกษายื่นคำร้องไม่ขอเข้าพักในหอพักสวัสดิการนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ และไม่ได้รับการอนุมัติ ให้นักศึกษาดำเนินการติดต่อ ณ หอพักสวัสดิการนักศึกษา ระหว่างวันที่ 20 - 28 สิงหาคม 2563
ดาวน์โหลด
1. ผลการพิจารณานักศึกษายื่นคำร้องไม่ขอเข้าพัก >>DownLoad File