• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ราชมงคลสุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป

2020-08-13

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น.รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ศิวธิดา ภูมิวรมุนี รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ และบุคลากรวิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ