• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

2020-07-24

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ