• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

การแข่งขันกีฬาโกดกงเกมส์ 2019

2019-10-05

วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬากลาง รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านยาเสพติด โกดกงเกมส์ 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 ภาพโดย นักศึกษาสาขามัลติมีเดีย
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ