• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก

2019-09-10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก ช่วยลดปัญหาโลกร้อนลดปริมาณขยะมูลฝอย ไม่ทำให้เกิดก๊าชเรือนกระจก ลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าช CO2 พัฒนาความยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคืนคุณภาพชีวิตให้สังคมดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ