• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ปล่อยสัตว์น้ำ

2019-08-13

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ เกาะเสด็จประพาส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อาจารย์สรชัย สุขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการประจำวิทยาเขตสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ?เราทำความดีด้วยหัวใจ? ?จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง? และ ?ปล่อยสัตว์น้ำ?เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ