• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต และ พิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562

2019-07-20

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ ลานวัฒนธรรมอนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี ประพฤติดี มีจิตสาธารณะ ขาดแคลนทุนทรัพย์ และพิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ