• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

2019-05-21

ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากร ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อย่างสวยงาม สมพระเกียรติ โดยได้รับคำชมเชยจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีสำคัญต่าง ๆ ในระหว่สงวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เนื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ