• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 2

2018-04-19

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) รอบที่ ๒ การรับสมัครโควตาแบบเขตพื้นที่ ในระหว่าง วันที่ ๔ ? ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๒ การรับสมัครโควตาแบบเขตพื้นที่
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ใน วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ ? ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องโกดกง ๓ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ดาวน์โหลด
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 >>DownLoad File