• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

2017-11-24

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ อาคาร อเนกประสงค์
ดาวน์โหลด
1. ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ >>DownLoad File