• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

งานมหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์

2017-09-18

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานมหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้ารอรับเสด็จ โอกาสนี้ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โครงการในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และโครงการในดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จากนั้นเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานของโครงการเกษตรอทิตยาทร อุโมงค์มหัศจรรย์การเรียนรู้โครงการเกษตรอทิตยาทร การจำลองการเลี้ยงปลาในนาข้าว และไร่นาสวนผสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม workshop และบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการเกษตรอทิตยาทร และบูธร้านค้าของดีจังหวัดสุรินทร์
โดย มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมจัดกิจกรรม workshop การจัดสวนในขวดแก้ว การปลูกกล้วยไม้บนขอนไม้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของนักศึกษาการจัดงานมหัศจรรย์ความเกษตรสุรินทร์ จะมีไปจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2560 จึงขอเชิญชวนท่านผู้ที่สนใจ ได้ไปชมงาน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าของโครงการเกษตรอทิตยาทรและของดีจังหวัดสุรินทร์ พร้อมทั้ง เชิญร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงานมหัศจรรย์ฟาร์มเกษตรสุรินทร์ โครงการเกษตรอทิตยาทร ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ