• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

การแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560

2017-09-13

ประชาสัมพันธ์...นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ การแข่งขันกีฬาภายในราชมงคลสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2560 (โกดกงเกมส์) กำหนดการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน 2560
รอบคัดเลือกระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2560 เวลา 17.00 - 21.00 น.
รอบมหกรรมในวันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 07.00 - 21.00 น.
กำหนดการแบ่งสี ได้แก่ สีเขียว, สีน้ำเงิน, สีแดง, สีชมพู, สีม่วง และสีเหลือง (รายละเอียดตามที่แนบมานี้)
สถานที่ในการพอเจอของแต่ละสี เพื่อเลือกประธานสี และคณะกรรมการดำเนินการ
1. สีเหลือง บริเวณลานข้างสระน้ำ อาคารเรียนรวม
2. สีเขียว บริเวณใต้ตึกวิศวกรรมเครื่องกล
3. สีน้ำเงิน บริเวณหน้าห้องนิทรรศการ
4. สีชมพู บริเวณอาคารกิจกรรม
5. สีแดง บริเวณห้องสมุด
6. สีม่วง บริเวณหอประชุมวิทยาเขต
ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (ล่าช้าต้องขออภัยมา ณ โอกาศนี้ด้วยนะครับ) องค์การนักศึกษา ผู้นำนักศึกษา
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ