• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

พิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

2017-08-02

เวลา 09.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และมอบเกียรติบัตรเรียนดีแก่นักศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ