• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ผลรางวัลการประกวดพานไหว้ครู รำลึกบูรพจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560

2017-08-02

ประกาศผลรางวัลการประกวดพานไหว้ครู รำลึกบูรพจารย์ ประจำปีการศึกษา 2560
รางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงาม ได้แก่ สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาพืชศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด


รางวัลชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาวิชาภูมิทัศน์
สาขาที่ได้รับรางวัล ให้มาติดรับรางวัลได้ที่ แผนกงานพัฒนนักศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 - โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนมารับรางวัล
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ