• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

โครงการเสริมสร้างจริยธรรม และวินัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

2017-06-21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างจริยธรรม และวินัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 100 ปี คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมี ผู้บริหารคณะ บุคลากร ร่วมในพิธีเปิดโครงการ มีนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมโครงการที่สองคณะ โดยมีคณะวิทยากรครูชิณณสาสมาธิจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ"สาขา 71 วัดศาลาลอยนำฝึกปฏิบัติ
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ