• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ประกาศใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

2017-05-09

ประกาศใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ลิ้งค์ ข้อบังคับฯ
ดาวน์โหลด
1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 >>DownLoad File