รับเรื่องรอดำเนินการ | ไม่สามารถซ่อมได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว
Job.ID
รายละเอียดปัญหา
ชื่อผู้แจ้งซ่อม
หน่วยงาน
เบอร์โทร
วันที่แจ้ง
สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
201216474
ย้ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องสีแดงไปที่คอมพิวเตอร์Lenovoเครื่องใหม่...
วีระ
แผนกบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้
094
2020-12-16
200709473
เชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์ไปจุดตรงแผนกพัศดุ(MP 3054 RICOH) G 156P200216 เครื่องของคุ...
วีระ
แผนกบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้
094
2020-07-09
นายภูมินทร์
200123472
ตรวจสอบ / ติดตั้งสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต เจ้าหน้าที่สารบรรณ ประจำงานอำ...
ศิริชัย
งานอำนวยการ
0984140515
2020-01-23
นายภูมินทร์
191128471
ลงวินโดว์ pc ให้สามารถเข้าระบบจัดซื้อจัดจ้าง erp2/egp ได้ ข้อมูลหน้าจอได้ส...
เผด็จ
แผนกอาคารสถานที่
0848316444
2019-11-28
นายภูมินทร์
191126470
ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำแผนกยานพาหนะ ว่าสามารถใช้งานได้หรือไ...
ศิริชัย
งานอำนวยการ
0984140515
2019-11-26
นายภูมินทร์
190508468
เชื่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต...
ฐิตาพร
แผนกวิทยบริการ
0868688782
2019-05-08
190423467
แจ้งลงโปรเเกรมไฟล์ตัดเเต่งไฟล์เเสกน...
ฐิตาพร
แผนกวิทยบริการ
0868688782
2019-04-23
190422466
ตรวจสอบเเละซ่อมเครื่องคอมสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ของคุณลักขณา...
ฐิตาพร
แผนกวิทยบริการ
0868688782
2019-04-22
190418465
เเจ้งติดตั้งระบบ SCAN งานเครื่องคอมพิวเตอร์...
ฐิตาพร
แผนกวิทยบริการ
0868688782
2019-04-18
190418464
แจ้งตรวจสอบสถานะการส่งหนังสือในระบบ E-Document ของเเผนกงานสารบรรณกลางวิทย...
ฐิตาพร
แผนกวิทยบริการ
0868688782
2019-04-18
190409463
เเจ้งเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าใช้ฐานข้อมูล Google Drive จากนางสาวฐิตาพร ยืนยงค์ เ...
ฐิตาพร
แผนกวิทยบริการ
0868688782
2019-04-09
190409462
แจ้งเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ E-document จากนางสาวฐิตาพร ยืนยงค์ เป็นนาย...
ฐิตาพร
แผนกวิทยบริการ
0868688782
2019-04-09
190409461
เเจ้งเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ E-document จากนางสาววารุณี บุตรงาม เป็...
ฐิตาพร
แผนกวิทยบริการ
0868688782
2019-04-09
190315460
เเจ้งตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เนืองจากเเสกนไฟล์จากเครื่องถ่ายเอกส...
ฐิตาพร
แผนกวิทยบริการ
0868688782
2019-03-15
190304459
แจ้งเปลี่ยนผู้ปฏิบัติราชการเเทนในตำเเหน่งรองอธิการบดีประจำวิทยาเข...
ฐิตาพร
แผนกวิทยบริการ
0868688782
2019-03-04
190222458
รบกวนตรวจสอบระบบโทรศัพท์เครื่องดำประจำสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์เเละเ...
ฐิตาพร
แผนกวิทยบริการ
0868688782
2019-02-22
190221457
ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหา ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ E-document ได้ในวันท...
ฐิตาพร
แผนกวิทยบริการ
0868688782
2019-02-21
190207456
แจ้งติดตั้งโปรเเกรม บีบอัดไฟล์...
ฐิตาพร
แผนกวิทยบริการ
0868688782
2019-02-07
181102455
ไฟดับช่วงเช้า ตอนบ่ายเลยเข้าอินเตอร์ไม่ได้ค่ะ ...
ฐิตาพร
แผนกวิทยบริการ
0868688782
2018-11-02
180815454
เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ...
ชัชวาลย์
งานวิจัยและพัฒนา
0899171107
2018-08-15


Total 83 Record : 5 Page : 1 [2] [3] [4] [5]