ข่าวกิจกรรม » เปิดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
     วันนี้ 10 เมษายน 2564 พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธีเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวต้อนรับ นายพรชัย มุ่งเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน ในงานมีพิธีการทางพระพุทธศาสนา การแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมนั่งช้างชมสวน กิจกรรมปลูกต้นไม้ การแสดงช้างแสนรู้ การแสดงมายากล การแสดงชุดสุนัขแสนรู้ และการแสดงช้างช้างแสนรู้ จำนวน 8 ชุดการแสดง ประกอบด้วย ช้างเดินเรียงแถวออกมาทักทาย ช้างโชว์ความสามารถยืนสองเท้า ช้างปาเป้า ช้างวาดรูป ช้างเล่นฮูล่าฮูป ช้างเต้นระบำ ช้างเต้นระบำ ช้างเดินข้ามคน ช้างนวดคน ช้างออกมาให้นักท่องเที่ยวนั่งงวง และกิจกรรมถ่ายวีดิโอประชาสัมพันธ์โครงการโลกของช้าง เป็นต้น
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การออกกำลังกายกลางแจ้ง ทางวิ่ง ทางจักรยาน เครื่องออกกำลังกาย ลานแสดงวัฒนธรรม การจัดทำเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรอินทรีย์และของดีเมืองสุรินทร์ OTOP และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลได้จัดทำศูนย์เรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเรานาเรา ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะกิจกรรมนั่งช้างชมสวนเป็นการต่อยอดเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโครงการโลกของช้าง โดยได้นำทางไปในโครงการโลกของช้างมาร่วมในกิจกรรมการนั่งช้างชมสวน นอกจากนั้นยังมีการแสดงช้างแสนรู้ รวมถึงมีการรวมช้างเพื่อถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพมุมสูงประกอบการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค 19 ควบคุมได้ อันจะเป็นการวางแผนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย และการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดสุรินทร์ หลังจากที่มีการซบเซามานาน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จึงถือโอกาสจัดให้มีกิจกรรมโครงการเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยว ตลอดจนให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์และประชาชนทั่วไปได้รู้จักสวนสาธารณะแห่งนี้มากขึ้น และได้เข้ามาใช้บริการภายในสวนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังจะทำให้จังหวัดสุรินทร์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์อีกทางหนึ่ง 
ที่มา #
เผยแพร่ 10 เม.ย. 2021
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 13
» รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 12
» เปิดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
» U2T อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพนวดแผนไทย และสปา
» "ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม องค์กร ประจําปี 2564"
» "Fabrication LAB : Fab LAB" ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม
» ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
» วันจักรี 6 เมษา
» ตัวแทนผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านจบก มอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณ
» โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
» อบรมกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
» ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564
» ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไพรศาลพิทยาคม
» ราชมงคลสุรินทร์ ต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทาน
» ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคล ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการวิชาการ ทำสบู่จากโปรตีนไหม สร้างรายได้ให้ชุมชน
» หน้ากากผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์
» ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
» จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 64 ครั้งที่ 22