ข่าวกิจกรรม » "ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม องค์กร ประจําปี 2564"
     วันที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สําเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต สุรินทร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม องค์กร ประจําปี 2564 ภายในงานมีกิจกรรมทําบุญตักบาตร (อาหารสด) ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ ๙ รูป แสดงธรรมเทศนา และได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ "รดน้ำดําหัว “ ขอขมา และ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล เริ่มต้นปีใหม่ไทย และร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหน้าอุทยานหลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดป่าโยธาประสิทธิ์ 
ที่มา #ข่าวสนง.#บริหารงงคบ#คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี#คณะเทคโนโลยีการจัดการ#
เผยแพร่ 9 เม.ย. 2021
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 13
» รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 12
» เปิดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา
» U2T อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพนวดแผนไทย และสปา
» "ประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม องค์กร ประจําปี 2564"
» "Fabrication LAB : Fab LAB" ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม
» ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
» วันจักรี 6 เมษา
» ตัวแทนผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านจบก มอบกระเช้าผลไม้แทนคำขอบคุณ
» โครงการสัมมนานักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563
» อบรมกิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
» ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทยให้แก่นักศึกษาทุนพระราชทาน ภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2564
» ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไพรศาลพิทยาคม
» ราชมงคลสุรินทร์ ต้อนรับนักศึกษาทุนพระราชทาน
» ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคล ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการวิชาการ ทำสบู่จากโปรตีนไหม สร้างรายได้ให้ชุมชน
» หน้ากากผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์
» ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ
» จัดกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 64 ครั้งที่ 22