ข่าวการศึกษา » กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
     กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ
- นักศึกษาใหม่ทุกคน ต้องอยู่หอพักนักศึกษา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ (นักศึกษาต้องเตรียมของใช้ส่วนตัว เพื่อเข้าอยู่หอพัก เช่น ผ้าปูที่นอน, หมอน, ผ้าห่ม, ยารักษาโรค, กุญแจสำหรับคล้องประตู)
- นักศึกษาที่จะยื่นกู้ กยศ. จะต้องสำรองเงินค่าบำรุงการศึกษาในภาคการศึกษาแรกก่อน และเมื่อได้รับการอนุมัติกู้ยืมจาก กยศ. แล้วจะได้รับเงินคืนโดยการ โอนเงินเข้าบัญชี กยศ. ของนักศึกษา
- นักศึกษาที่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี
- ค่าเครื่องแต่งกายนักศึกษา ราคาไม่เกิน 500 บาท โดยประมาณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 085 - 6603080 ID LINE : 085 6603080 ในวันและเวลาราชการ Facebook : งานบริการการศึกษา วิทยาเขตสุรินทร์ หอพักนักศึกษา โทร : 061-3049008 
ที่มา #
เผยแพร่ 5 ก.พ. 2020
เอกสารแนบดังนี้
1. กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวการศึกษา


» กำหนดรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระบบรับตรง (รอบที่ ๑)
» ประกาศ มทร.อีสาน วข.สร.เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)ระดับป.ตรีประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 TCAS (Quota)
» แจ้งให้นักศึกษาที่จะเข้ารับใบประกาศนียบัตร ตรวจสอบรายชื่อ แถวที่นั่ง เลขที่นั่ง
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ : รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio)
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ อบที่ ๑ TCAS (Portfolio)
» ปฏิทินการศึกษา ปี 2564
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ :
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี หลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่องระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
» ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส.
» งดการเรียนการสอน
» ผลการพิจารณานักศึกษายื่นคำร้องไม่ขอเข้าพักในหอพักสวัสดิการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
» ประกาศนักศึกษาผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2562
» งดการเรียนการสอน
» คู่มือนักศึกษา 2563
» ปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับปรับปรุง
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ TCAS รอบ4 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ4
» กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ TCAS รอบ3 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563