• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส.

2020-12-30

ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส.
ดาวน์โหลด
1. ประกาศให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับ ปวส. >>DownLoad File