• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

พิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรเสริมทักษะด้านช่าง เสริมอาชีพให้ผู้ต้องขังในโครงการกำลังใจพระดำริ

2020-07-31

วันที่ ๓๑ กรกรฎาคม ๒๕๖๓เวลา ๑๒.๓o น.รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการกำลังใจในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา : ส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรช่างไฟฟ้า หลักสูตรช่างเชื่อม และหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์ทางการเกษตร โดยมีผู้ต้องขังเข้ารับเกียรติบัตรทั้งสิ้น ๑๑๓ ราย ที่จะพ้นโทษกลับไปใช้ชีวิตกับสังคมภายนอกและไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก รวมถึงเป็นแนวทางที่ดียิ่งแนวทางหนึ่งที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ตระหนักถึงการพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ