• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ นำนักศึกษาจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

2019-10-18

มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ นำนักศึกษาจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาปรับภูมิทัศน์ศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 วันนี้ (18 ต.ค. 62) เวลา 10.00 น. รศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ นำนักศึกษาจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ ไตรรัตนาราม อำเภอเมืองสุรินทร์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี มีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยร่วมกันพัฒนาในบริเวณวัด ทั้งตัดหญ้า เก็บกวาดใบไม้ ทำความสะอาดพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ เมรุ ห้องสุขา แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ร่วมกันประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ