• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

2019-10-15

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 100 ปี โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ