• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

โครงการสัมมนาบริการวิชาการ ร้อยเรื่อง เมืองสุรินทร์ บทบาทมหาวิทยาลัยเเละนวัตกรรมบริการวิชาการสู่การเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน

2019-10-01

วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ Robinson Lifestyle Center Surin ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบริการวิชาการ ร้อยเรื่อง เมืองสุรินทร์ บทบาทมหาวิทยาลัยเเละนวัตกรรมบริการวิชาการสู่การเรียนรู้ชุมชนอย่างยั่งยืน และให้เกียรติมอบเงินรางวัล ใบประกาศนียบัตรแก่ผู้แข่งขันการประกวดการแข่งขันสุนทรพจน์ เละเดินเยี่ยมชมบูธกิจกรรมของมหาลัยฯ
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ