• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

พิธีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562

2019-09-30

แซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จัดพิธีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ ศาลเจ้าพ่อโกดกง อนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณของมหาวิทยาลัย และร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของชาวสุรินทร์สืบไป ประวัติความเป็นมา: ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ เป็นประเพณีที่ชาวสุรินทร์ที่มีเชื้อสายเขมรที่ไปทำงานในพื้นที่ต่างๆ จะเดินทางกลับมาหาครอบครัวกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยมีความเชื่อว่าเมื่อถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ประตูยมโลกจะเปิด เพื่อให้ผู้รับกรรมที่อยู่ในนรกสามารถเดินทางมาเยี่ยมญาติได้ ชาวเขมรจะจัดทำอาหาร ขนม ข้าวต้ม ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่วัด ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 และเชื่อว่าผีจะออกมาจากยมโลกได้ 15 วัน หลังจากนั้นต้องกลับไปรับกรรมในยมโลกตามเดิม การประกอบพิธีแซนโฎนตาแต่ละบ้านจะเตรียมเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ทั้งอาหารคาว-หวาน ผลไม้ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเซ่นไหว้ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้าน เซ่นไหว้ศาลพระภูมิประจำบ้าน ประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตาที่บ้าน และประกอบพิธีกรรมที่วัด โดยการทำเช่นนี้เพื่อให้บรรพบุรุษรับผลบุญกุศลที่อุทิศไป ทำให้บ่วงกรรมที่มีบรรเทาลง ซึ่งชาวเขมรยึดถือประเพณีนี้สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าในยุคของตนได้แซนโฎนตาให้แก่ผีบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ไปแล้ว รุ่นลูกจะต้องแซนโฎนตาให้ตนเหมือนกัน เพื่อให้ลูกหลานต้องปฏิบัติสืบทอดต่อๆ กันไปไม่มีสิ้นสุด
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ