• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

2019-09-16

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง และ ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ? ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ดาวน์โหลด
1. ประกาศรับสมัครภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 >>DownLoad File
2. ใบสมัคร >>DownLoad File