• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

พิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

2019-07-28

มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดพิธีถวายราชสดุดี พิธีถวายพระพรชัยมงคล จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรรฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ อาคารเรียนรวม 100 ปี ธรรมนูญ สิงคเสลิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์เสาวกูล นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยในภาคเข้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจัดพิธีถวายราชสดุดี พิธีถวายพระพรชัยมงคล ภาคบ่ายจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ลงพื้นที่พัฒนาเกาะเสด็จประภาส สุรินทร์ ศาลเจ้าพ่อโกดกง และปลูกต้นยางนา 200 ต้น
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ