• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

2019-07-28

มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์เสาวกูล นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยในภาคเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 68 รูป พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีขาดแคลนทุนทรัพย์ จากนั้นในภาคค่ำร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ