• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง พ.ศ. 2562

2019-07-18

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงาน?มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง 2562? ที่ยิ่งใหญ่ หนึ่งเดียวในโลก วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมส่งรถขบวนต้นเทียน คุ้มวัดป่าโยธาประสิทธิ์ ขบวนฟ้อนรำ ?เรือมกันตรึม? รถขบวนบรมราชาภิเษก ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยได้รับเกียรติจากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในการเปิดงาน
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ