• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปีการศึกษา 2562

2019-07-11

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.30 น. มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมประเพณีเชียร์กลาง ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติโดย อ.สรชัย สุขพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ปฏิบัติราชการแทนรองอธิการบดีฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ และคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเกียรติในการมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าว แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ภาพโดย https://www.facebook.com/MOJO7006
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ