• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

โครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

2019-06-21

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ช่วงเช้ามีการจัดกิจกรรม พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ การบรรยายการบริกรรม สมาธิกับการควบคุมอารมณ์ ฯลฯ โดยวิทยากรสถาบันพลังจิตตานุภาพ ช่วงบ่ายนักศึกษารับฟังการบรรยายใน หัวข้อ จริยธรรม วินัย และการดำเนินชีวิตนักศึกษาใหม่

โดย ผศ.ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ ?ย้อนรอยภูมิหลัง สร้างพลังรักสามัคคี? โดยท่านอาจารย์ธนภัทร โสวภาค พร้อมทั้งสักการะอนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต สักการะศาลเจ้าพ่อโกดกง และเยี่ยมชมเกาะเสด็จประภาส ภาพโดย เอกรินทร์ ยืนยิ่ง
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ