• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเปิดตลาดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยอารยธรรมขอมอีสานใต้

2019-05-02

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเปิดตลาดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยอารยธรรมขอมอีสานใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ และผู้บริหาร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเปิดตลาดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยอารยธรรมขอมอีสานใต้ โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนภาคบริการตามรอยอารยธรรมของอีสานใต้จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องข้าวหอมมะลิคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในครั้งนี้จำนวนมาก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยอารยธรรมขอมอีสานไต้ เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการการท่องเที่ยวชุมชนที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาอาชีพการท่องเที่ยวแก่ชุมชน และเพื่อเปิดตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยอารยธรรมขอมอีสานใต้สู่ตลาดประเทศกัมพูชาและประเทศลาว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ขอร่วมผลักดันและสนับสนุนในการโครงการดังกล่าว
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ