• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

2018-11-26

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2561
ดาวน์โหลด
1. รายชื่อนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา >>DownLoad File