• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ประกาศการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

2017-11-17

ประกาศการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. - 25 พ.ย. 2560
ดาวน์โหลด
1. ประกาศกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ >>DownLoad File
2. ข้อปฏิบัติการสอบอังกฤษ >>DownLoad File
3. ตารางสอบ คณะ คกท. >>DownLoad File
4. ตารางสอบ คณะ คทจ. >>DownLoad File