• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ปลูกวันแม่ เพื่อถวายพ่อ

2017-08-16

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการจัดกิจกรรม ปลูกวันแม่ เพื่อถวายพ่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.59 น. โดยได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ สนามหน้าอาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และรับมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 19,599 ดอก ที่ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันประดิษฐ์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 25 ? 29 ตุลาคม 2560 จากนั้น เป็นประธานในการย้ายกล้าดาวเรืองและดาวกระจายสีเหลือง ลงถุงปลูก จำนวน 20,000 ต้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 1,000 คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ดอกดาวเรืองและดอกดาวกระจายสีเหลือง จะบานในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พร้อมกันทั่วประเทศ
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ