• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

นักศึกษาร่วมผสมดินเพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ปลูกวันแม่...เพื่อถวายพ่อ

2017-08-02

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาร่วมผสมดินเพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง ปลูกวันแม่...เพื่อถวายพ่อ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 - 9 สิงหาคม 2560 ณ แปลงไม้ดอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ