• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

วางพวงมาลา พิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์

2017-08-02

07.19 น. วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษา ร่วม บวงสรวงศาลเจ้าพ่อโกดกง / วางพวงมาลาอาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต ณ อนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต เนื่องใน พิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ณ อนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ