• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

โครงการทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม

2017-07-21

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 โครงการทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม ตึกอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ