• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ประเพณีเชียร์กลาง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

2017-07-21

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.30 น. มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมประเพณีเชียร์กลาง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งบุคลากรคณะเทคโนโลยีการจัดการ และคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเกียรติในการมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ