• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ภาพบรรยากาศกิจกรรมประชุมเชียร์รับน้องอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ หอพักนักศึกษา เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์รับน้องอย่างสร้างสรรค์ มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,200 คน

2017-06-28

ภาพบรรยากาศกิจกรรมประชุมเชียร์รับน้องอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ หอพักนักศึกษา เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์รับน้องอย่างสร้างสรรค์ มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,200 คน และบรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาสัตวศาสตร์
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ