• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

2017-06-21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ทิพย์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 100 ปี คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยมี ผู้บริหารคณะ บุคลากร ร่วมในพิธีเปิดโครงการ มีนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมโครงการที่สองคณะ และได้อบรมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านสู้รั้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ