• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

2017-04-03

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารเรียนรวม คณะเทคโนโลยีการจัดการ โดยได้บรรยายพิเศษ การเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพ และคณบดีทั้งสองคณะ ได้มอบข้อคิดที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ประมาณ 1,000 คนเข้าร่วมโครงการ
ดาวน์โหลด
ไม่มีเอกสารแนบ