ระบบรับสมัครนักศึกษาสิทธิพิเศษและตรง
ระบบรับสมัครนักศึกษาสิทธิพิเศษและตรง
เข้าสู่ระบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์ 145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
Tel : 044-153062 ต่อ 1020 Fax : 044-5207642 เบอร์ภายใน 1500

(ระบบรับสมัครนักศึกษาสิทธิพิเศษและตรง รองรับการแสดงผลได้ดีบน Google Chrome 30 ขึ้นไป)