ข่าวเด่นวันนี้ » มหกรรมประกวดโคเนื้อ ควายไทย 29-31 กรกฎาคม 2565
     ชิงถ้วยประทาน "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ" ในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

โคเนื้อลูกผสม
• อเมริกันบราห์มัน (เพศเมีย)
• ชาโรเลส์ (เพศเมีย)

โคเนื้อพันธุ์แท้
• อเมริกันบราห์มัน (เพศผู้)
• อเมริกันบราห์มัน (เพศเมีย)

ควายไทย
• ควายไทย (ดำ, เผือก) (เพศเมีย)
• ควายไทย (ดำ, เผือก) (เพศผู้)
• เก็บคะแนน Renown


- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ก.ค. 65

- ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
• อ.สพ.ญ.ดวงสุดา ทองจันทร์ 098-4976488
• อ.ดร.ชยพล มีพร้อม 087-4539008
• อ.สุภา ศรียงยศ 062-1985895

ที่มา #ข่าวสนง. ##RMUTISURIN #แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ #งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสานครั้งที่9
เผยแพร่ 8 ก.ค. 2022
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» กิจกรรม 7ส ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
» รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระบบรับตรง ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
» ยื่นเอกสารผ่อนผันเกณฑ์ทหารรอบที่ 1
» การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 13 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ BCG"
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
» ชมรม ฟิตเนส RMUTI SURIN fitness club
» ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ ร่วมอบรม
» เปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถและมีใจรักในการ ร้อง เล่น เต้น รำ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
» รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถและมีใจรักในการ ร้อง เล่น เต้น รำ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
» แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการเข้าติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตภายในห้องพักนักศึกษา
» ประชาสัมพันธ์นักศึกษารหัส 65 และ นักศึกษารหัส 64 ถ่ายบัตรประจำตัวนักศึกษา
» แจ้งถึงบัณฑิตวิทยาเขตสุรินทร์ที่สำเร็จการกศึกษา ปีการศึกษา 2563
» ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานธนาคารโรงเรียน
» รับสมัครนักกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38"
» ขอเชิญเที่ยวงาน วันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2565
» มหกรรมประกวดโคเนื้อ ควายไทย 29-31 กรกฎาคม 2565
» โอกาสครั้งสำคัญสำหรับนักศึกษา มทร.อีสานที่มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการ RMUTI Innovative Startup 2022 Club
» มหกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
» ประกวดโครงงาน ปั้น ปลูก คิด[ส์] CSR Tollway Contest 2022
» ติดต่อจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าและอาหาร"งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 9"