ข่าวเด่นวันนี้ » การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
     การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เลือกตั้ง วันที่ 14 ธ.ค 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เปิดสมัคร วันที่ 9 - 13 พ.ย. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ เขตเลือกตั้งวิทยาเขตสุรินทร์ ณ ห้องแผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ ชั้น 1 อาคารงานบริหารทรัพยากร สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
เลือกตั้งล่วงหน้า : วันที่ 2 ธ.ค 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ที่มา #ข่าวสนง.#
เผยแพร่ 4 พ.ย. 2020
เอกสารแนบดังนี้
1. ใบสมัครเพื่อรับการเลือกตั้งฯ »» DownLoad File
2. ข้อบังคับมทร.อีสานว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ »» DownLoad File
3. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ฉบับที่ 2 »» DownLoad File
4. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ »» DownLoad File
5. กำหนดการชี้แจงนโยบาย »» DownLoad File
6. การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า »» DownLoad File
7. รายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้มีสิทธิ์ »» DownLoad File
8. รายชื่อข้าราชการผุ้มีสิทธิเลือกตั้ง »» DownLoad File
9. ปฎิทินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
» ประกาศมาตรการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานบุคคลากร อันเนื่องมาจากสถานณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIBVID -19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ 1
» รายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ พร้อมใจ สวมหมวกนิรภัย 100%
» เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒
» คําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID -19 )
» เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
» วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» มหาวิทยาลัยปลอดโพม เลิกใช้โพม ลดใช้พลาสติก RMUTI No TO FORM
» ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์