ข่าวเด่นวันนี้ » ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน 63
     ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน 63 จากวันที่ 15 มิ.ย. 2563 เป็นวันที่ 13 ก.ค. 2563 (ส่วนกำหนดการอื่นๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบอีกครั้งค่ะ) 
ที่มา #ข่าวการศึกษา#
เผยแพร่ 23 เม.ย. 2020
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» แจ้งกำหนดการเปิดระบบประเมินการเรียนการสอน (TE) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
» รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ระบบรับตรง ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
» ประกาศเลื่อนกำหนดวันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
» คําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID -19 )
» เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
» ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง RUN FOR CARE @ SURIN เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส COVID-19
» วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» มหาวิทยาลัยปลอดโพม เลิกใช้โพม ลดใช้พลาสติก RMUTI No TO FORM
» ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์