ข่าวเด่นวันนี้ » กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup
     สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมกับธนาคารออมสิน ขอเชิญนักศึกษาร่วมออกไอเดียส่งผลงานคลิปวีดีเข้าประกวด กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

*** เพื่อชิงทุนการศึกษาทุกเดือน ในระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 20,000 บาท ***
รางวัลที่ 1 : 10,000 บาท
รางวัลที่ 2 : 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 : 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท
พร้อมเป็นตัวแทนทมหาวิทยาลัยแข่งขันในระดับประเทศ ชิงเงินรางวัล รวม 100,000 บาท

------------------------------------------------------------
โดยทางธนาคารฯมีการกำหนดโจทย์ 1 หัวข้อต่อ 1 เดือน แนวทางการตอบโจทย์ร่วมดังนี้
1. มี Product Innovation / Process Innovation / Marketing Innovation อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. มีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครสามารถต่อยอดเป็นสินค้าและบริการได้จริงในอนาคต
3. ทำในสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น หรือพัฒนาสิ่งเดิม สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึก ประทับใจ ต่อยอดไปจนถึงการให้ความรู้สึกว่าสินค้าและบริการนั้นๆ มีความจำเป็น ทำให้รู้สึกมีความสะดวกสบายมากขึ้น เป็นการเพิ่มประโยชน์สินค้าและบริการเดิมทำให้คุ้มค่า
4. มีการใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาช่วยในการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ดียิ่งขึ้น

------------------------------------------------------------
จะใช้หลักเกณฑ์ 4 ข้อในการพิจารณา ดังนี้
1. ความเป็นไปได้เชิงรูปธรรม/เชิงพาณิชย์
2. มีเทคโนโลยี/นวัตกรรม/ความคิดสร้างสรรค์
3. เกิดประโยชน์ต่อสังคม
4. รูปแบบการนำเสนอ

------------------------------------------------------------
คุณสมบัติ :
- นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา ขอนแก่น สุรินทร์ สกลนคร และร้อยเอ็ด
- ระดับปริญญาตรี - เอก เท่านั้น
- สมัครได้ทั้งบุคคลหรือทีมละไม่เกิน 5 คน

------------------------------------------------------------
ถ่ายคลิป VDO ตามโจทย์ที่ธนาคารออมสินกำหนดความยาวไม่เกิน 3 นาที
ใบสมัคร >> ใบสมัคร
ส่งผลงาน #ภายในวันที่ 20 ของแต่ละเดือนทาง E-mail : gsbinovation.cismed@gmail.com
พร้อมรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อทีม
2. รายชื่อสมาชิก
3. เลขประจำตัวประชาชน
4. เบอร์โทรศัพท์
5. Facebook ที่ทำการกด Like & Share

Facebook ที่ทำการกด Like & Share โจทย์ของเดือนนั้นจากธนาคาร แบบ "สาธารณะ" #ทุกคน จาก Facebook : GSB SMEs Startup หรือลิ้งค์นี้ >> https://www.facebook.com/GSBSMEsStartup/?epa=SEARCH_BOX

ประกาศผลทุกสิ้นเดือน
------------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน (CISMED)
Facebook Inbox fanpage : Cismed Smart Start Idea
โทรศัพท์ 0 4423 3000 ต่อ 1991,1912 หรือ 087-641-6559

ที่มา #พัฒนานักศึกษา#
เผยแพร่ 30 ม.ค. 2020
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2563
» การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
» ประกาศเลื่อนกำหนดวันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
» คําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID -19 )
» เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
» วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» มหาวิทยาลัยปลอดโพม เลิกใช้โพม ลดใช้พลาสติก RMUTI No TO FORM
» ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์