ข่าวเด่นวันนี้ » สมัครแข่งขันมหกรรมดนตรี โฟล์คซอง และ ราชมงคลสุรินทร์ Music Contest 2020
     ขอเชิญร่วมสมัครแข่งขันมหกรรมดนตรี โฟล์คซอง วงดนตรี ราชมงคลสุรินทร์ Music Contest 2020 ในงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 8

สมัครแข่งขันได้ที่ลิ้งนี้สมัครแข่งขัน วงดนตรี และ วงดนตรีโฟล์คซอง

ที่มา #คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี#
เผยแพร่ 30 ม.ค. 2020
เอกสารแนบดังนี้
1. หลักเกณฑ์และใบสมัครการประกวดวงดนตรี ราชมงคลสุรินทร์ Music Contest 2020 »» DownLoad File
2. หลักเกณฑ์การประกวด วงดนตรีโฟล์คซอง »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2563
» การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
» ประกาศเลื่อนกำหนดวันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
» คําแนะนําการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID -19 )
» เปิดอบรมภาคทฤษฎีผู้ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ
» วารสารเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» มหาวิทยาลัยปลอดโพม เลิกใช้โพม ลดใช้พลาสติก RMUTI No TO FORM
» ร่วมรณรงค์ งดการใช้ถุงพลาสติก
» ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน นักศึกษา แอด Line@ ไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมหลัก ข่าวสารต่างๆ
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์